kanavointeja

Kanavointi
Näennäisesti erilliset kehot ottavat samaa tietoa vastaan hiukan eri muodoissa ja tuovat tietoa kokemasi maailman eri paikkoihin. Kaikki on kuitenkin täydellisessä yhteydessä saatua. Tarkoitus voi näyttää erilaiselle, kuin myös keho ja elämä. Yhteen todelliseen osaasi palautuminen tuo tunnistamisen maailman näennäisten kuvien luokse ja ne alkavat menettämään merkitystään. Alat kokea kuinka heräät näkemään maailman miljoonien kehojen taakse, tuntemaan totuuden ja hahmottaa kuvaa joka sieltä paljastuu. Erillisyyden harha alkaa siten väistyä ja tajunta kokemusten taustalla olevasta tapahtumasta tulla selkeämmäksi.

Tämä muovaa tapaasi ymmärtää kaikkea ja valintojasi toimia erilaisissa tilanteissa.
Syvennä tätä avautuvaa kokonaisuutta ja anna sen johdattaa sellaisen olemisen piiriin, josta et vielä ihan ymmärrä mitään. Tuo kokeminen avautuu hiljalleen laajemmaksi ja tiputtaa egomielesi opettamat ajatukset olemisesta pois. Käsityksesi kaikesta vapautuu ja luominen puhtaasta tietoisuudesta sen mukana.
Yhdistyminen todelliseen itseen antaa vapauden olla reagoimatta tämän maailman asioihin. Tarve hallita niitä väistyy ja antaudut vain seuraajaksi, jolloin mahdollisuus ymmärtää syvempi kokonaisuus vapautuu. Sisäisen näkökyvyn tietoisuus on silloin läsnä ja vahvistuu sen käytön myötä. Tämän maailman tavat alkavat väistyä sinusta ja Todellinen maailma avautua läsnäolevaksi, joka vapauttaa sinut tähän hetkeen, avaa mahdollisuudet puhtaaseen olemiseen sekä valitsemaan sen tiedon joka palvelee Totuutta. Etkä muuta kaipaa valita. Silloin tiedät seuraavan toiminnan kehollesi. Tämä kaikki edistää myös matkavälineesi kunnostumisen, egomielen rajoittamien ajatusten häviämisen siitä. Se eheytyy toimimaan sekä palvelemaan unessa keveämmin, ilman pelkojen projisoimia tiloja. Keho muuttuu, mutta sen rappeutuminen ei ole niin ilmiselvää.

Anteeksiannon prosessi muuttuu, kun alat näkemään kaiken läpi. Se vapautuu kaiken kattavaksi olotilaksi, jolloin tunteiden läpi elämistä ei enää samassa muodossa ole.
Ei ole eriarvoisuutta maailmassa, jota katselet. On vain ajatus johon olet tarttunut vähemmistöistä, vallasta, siitä mitä voima tarkoittaa. Ei ole hyljeksittyjä, kiusattuja, sairaita tai ylivoimaisen "salaisen" voiman käyttöä. Kaikki tämä illuusio on valmis purettavaksi ilman taistelua. Rakkauteen yhdistymällä ja vapauttamalla mielesi maailmaksesi kokemasi uskomuksista. Luopumalla kaikista näennäisen vallan ajatuksista, antaen Totuuden korvata tämä kaikki, tuoda näkökenttääsi selkeänä syyn ja seurauksen tapahtuma joka sinut vapauttaa. Luopuminen näennäisestä alkaa siitä. Silloin antaudut Totuudelle, kuuntelemaan ja katsomaan sen näyttämää maailmaa. Kuvaa joka eheyttää sekä oikaisee valitsemasi kärsimyksen ajatuksen sumentaman tavan katsoa siksi, jollainen se on ikuisuudessa sinussa ollut ja paluu siihen on helpompi kuin siitä näennäisesti irtautuminen. 

Tunnet vastustuksen hiipuvan ja olet valmis palauttamaan tämän valinnan mieleesi. Valmis tuomaan kotisi kauttasi tähän uneen. Heräämään ja laajentamaan tietoisuutta Totuudesta. Auttamaan itseäsi muiden kanssa luopumaan tästä maailmasta ja näkemään sen harhojen ohitse, levittämään valoasi keveydellä ja peloitta. Näennäisesti voi tapahtua vaikka ja mitä, sen enää vaikuttamatta valosi osoittamiin mieliin (näky ykseyden valosäikeistä, jotka osuvat eri kehoihin kuten tähän jossa matkaan ja moneen muuhun. Sinä muoto tarkoittaa meitä kaikkia erillisyyttä kokevia mieliä, jotka valitsemme laajentaa kutsua, oppia ja opettaa ja kaikkia siihen jollain tavoin valmiita yhdistymään sekä ihan kaikkia, koska tämä tieto löytyy meistä kaikista. Näennäisen matkan tehtävien purkautumista esille, reaktioita joita osa ei enää tarvitse ja osa vielä haluaa valita), jotka ovat kääntyneet kohti Totuuden osoittamaa ajatusten tuomaa oppimista, vapautta tunnekuohuista ja kauhuista, pelon näyttämöstä rauhaan, lempeään olemiseen läsnäolossa ja sen kautta kuuntelemiseen. Totuuden ohjauksen vastaanottamiseen ajatuksin, toimin ja tapahtumien syklien kokemisen opin kautta, jotka vahvistavat vapautumista pelon maailmasta valon maailmaan. 

Totuuden laajentamista tähän uneen ja jakamista puhtaasti itselle kaikkien kautta, koska vain näin toimimalla, pakottamatta sen kutsu laajenee näennäisesti kaikissa ja sinussa. Totuuden voi ymmärtää sekä saada vain jakamalla sen. Syventyminen tapahtuu yhdessä. Valon viesti toimii näin, yksilöitä on vain uskomuksien maailmassa ja siten egon ajatus yksilön etenemisestä, jakamisen pelosta, mahdollisuudesta jonkun viedä jotain, edetä jonkun ohitse, varastaa jne.ovat vääristyneitä ohjeita; ajatuksia. Totuuden äänen puoleen kääntyneet mielet opettavat antaessaan sitä kaikille, saaden itse samalla kaiken saman. Puutteen käsitystä ei siinä ole. Ei varovaisuutta muuten kuin valinnassa mitä ajatusta lähtee kuuntelemaan vielä tässä kohtaa ja siten toteuttamaan. Tämäkin sulaa pois, mitä enemmän Totuuden ajatuksia valitsette. Pelkoa siitä ei tarvitse kokea, sillä mitään hätää ei ole, kun joka hetki voitte valita uudestaan Totuuden läsnäolevaksi. 

Kanavointi

11.10.2020

Valoverkosto kuvastaa meitä. Koemme olevamme erillisiä, todellisuudessa tuo valoverkko johon voimme näennäisesti yhdistyä on jo se mitä me olemme tässä kokemuksessamme. Kuuntelemalla egomielen tarinaa, koemme olevamme kehoissa, kaukana ja yksin, kuin irti kaikesta. Tuo valojen verkosto kuvastaa todellista yhteyttämme kaikkeen tässä maailmassa olevaan. Se on todellisempi kuva, josta voi nähdä sekä kokea yhteyden jossa todellisuudessa olemme, tuon valoverkonkin kuvan taustalla, täydellisenä kokonaisuutena. Se on annettu mieleemme kuvaksi, joka ohjaa meitä näennäisen kuvamme ulkopuolisen kokemuksen (kehomme) kautta yhdistymään Pyhän Hengen käyttämään väylään, joka on väylä ykseyden laajempaan tietoisuuteen. Sitä kohti kulkemiseen. Tarvitsemme ja luomme kuvia ja Pyhä Henki käyttää luomiamme "linkkejä" Totuutta kohti kulkiessamme.

Tuossa verkossa ovat osana ihan jokainen näennäisesti erillinen taho. Totuuden kutsu valaisee ja näyttää meissä olevan valon sen avulla. Universaali kokemus ohjaa palaamaan kotiin. Se linkittää näennäisen yksilön tekemän työn itsessään ja näin se tapahtuu kokonaisuudessa, eli kaikissa ja mielet alkavat avautumaan, tuntemaan läsnäolevan yhteisen eheytymisen ja se toimii kutsun lailla. Valinta kuulla Todellisen mielen sanomaa avautuu läsnäolevammaksi valon kajastaessa jokaisen sisimmän kautta, eikä mikään tämän maailman syyllisyys, pakenemisen yritykset voi estää tapahtumaa ja kokemus yhteydestä, valon tietoisuudesta on selkeämpää. Sen Totuus pudottaa kaiken muun pois ja on autenttisuudessaan näennäisen tarinan pysäyttävä.

Egon pelkoon tarttuessa sen projisoima polku on aina vain kivisempi, uhriutuvampi ja katkeran sävyinen. Se ei silti pysty mitään muutokselle, jonka valon lisääntyminen tuo. Älä pelkää valoasi, antaudu sen kutsulle ja anna tuon muun näennäisen maailman heijastella mitä tahansa. Sinulla ei ole mitään hätää ja vahvistukset annetaan eteesi, jolloin palaat kuuntelemaan Rakkauden todellista viestiä itsessäsi. Tunnistat sen rauhan ja ohjauksen. Se ei vaadi tai tarvitse mitään, on vain ohjaamassa sinua kotiin. Pois pelkojen maailman kauhuista, turvattomuuden tunteesta ja antaa rakkauden eheyttää mielesi tarinoiden värittämät kuvat Totuudellaan. Et tarvitse mitään mitä maailma näyttäisi tarjoavan; näennäistä kauneuden kuvaa, vallan käsitteitä tai jatkuvaa tarpeiden tulvaa. Sen kaiken alla on Todellinen maailma, jossa ei ole puutteen tai kilpailun käsitteitä. Rauha, runsaus, todellinen rakkaus, vapaus. Vapaus siitä minkä olet itsellesi opettanut tavoitteiden tuomana tarpeena, uskomuksena että olisit vajavainen ja jollain tavoin korjattavissa tämän maailman tarjoamilla tarpeilla. Illuusioilla kiipeämisestä eteenpäin, elämäsi täyttämillä askareilla, jatkuvalla työstämisellä ja ulkoisilla motivaattoreilla.

Katso sisääsi päin. Pysähdy kuulemaan. Antaudu hetkittäin olemaan läsnä sisimpäsi Todellisuudelle, siihen hetkeen jossa koet rauhan ja rakkauden, tarpeen puuttumisen ja kaikki tuntuu olevan läsnä. Sinussa. Tuo hetki on mahdollisuus kääntää maailmasi ympäri; ottaa vastaa jakamalla, oppia opettamalla sitä lisää itsellesi ja koskettaa todellista. Antaa sen ohjata sinua matkallasi kotiin. Antautua sen lahjoille sekä ihmeille, jotka tapahtuvat mielessäsi ja sen kautta tulevat kuvina elämääsi. Yhteytesi vahvistuu ja sitä vahvistetaan mielesi sekä elämäsi kautta erilaisin kokemuksin, joiden kautta alat hahmottamaan mistä tässä kaikessa on kyse. Se voidaan tuoda eteesi sanoin, mutta vain kokemalla ja antautumalla sille itse, voit sen oppia ja silloin opettaa elämäsi kautta eteenpäin, jolloin oma oppimisesi syvenee. Matka on siis alkanut, juuri silloin kun valitset siihen antautua. Ja mikä olisi parempi hetki kuin nyt? Tuo hetki odottaa juuri niin kauan kuin haluat sitä vältellä ja on aina valmis ottamaan pysähtymisesi sen äärelle vastaan, tarjoten sinulle kaiken. Täydellisesti sinulle sopivalla tavalla.

Ota vastaan keveä kulku, ilon vapauttava kokeminen, sisältäsi löytyvä onnellisuuden ymmärrys joka laajenee elämäsi kokemiseen, pysyen aina sisimpäsi osana, vaikka ulkopuolellasi olisi näennäisesti mitä tahansa. Se tuo voiman jaksaa kulkea eteenpäin, rauhan kantamaan sinua ja ilon suurimmankin surun lävitse. Oivalluksen rakkauden maailmasta, jonka jakamalla saat itsellesikin. Kun näet antamasi laajentuvan ihmisissä ympärilläsi, tiedät sen laajenevan sinussa. Ymmärryksesi ottaa askelia ja valintasi kuulla Todellisen ohjaus lisääntyy. Näet kuinka sen kautta toimiminen, sen antamien ajatusten valitseminen laajentaa rakkautta sinussa ja kuinka kokemasi maailma muuttuu kuvastamaan rakkautta koko ajan enemmän.