Olen näkijä, selvätietoa saan sanoina, näkyinä, sekä tuntemuksina myös. Aina ei edes itse tiedosta, kuinka tieto tulee meille, mutta elämä on matka oppia itsestään, sekä kyvyistään jatkuvasti lisää. Koen että kaikki me olemme samalla viivalla, eli meillä jokaisella on kyky lukea energiaa, sekä saada selvätietoa. Kaikki eivät kuitenkaan ole täysin kosketuksissa tähän osaansa ja voi vaikuttaa, kuin kulkisimme tässä ihmiskokemuksessa eri tasoilla. Meillä on erilaisia teitä kuljettavana ja minun tieni on ohjautunut kehittämään tätä kanavana toimimista yhtenä poluistani. Olen vastustellut tietäni useamman kerran elämässäni, mutta aina tähän on takaisin korkeampi tietoisuus ja sisimpäni ohjaus työntänyt. Luottamus ja vahvistukset ovat lisääntyneet, enkä enää epäile.☺️

Näkijänä koen välittäväni viestiä, sekä vahvistuksia asiakkailleni, lukien hetkessä näkyvää energiaa. Toimin siis kuin välikappaleena viestin välittäjänä. Tulevaisuutta ei ole kiveen kirjoitettu ja on mahdollista vaihtaa suuntaa, se vain usein vaatii isoja muutoksia omassa ajatusmaailmassa tehtynä. Joitakin sielunsopimuksia kuitenkin on, joita ei aina voi välttää kohtaamasta. Näitäkin joskus esiin nousee tulevaisuuteen näkyväksi, joskus niistä taas ei haluta liikaa kertoa, sillä se ei palvele kokonaisuutta liian aikaisin esiin tuotuna. Näkijänä tehtäväni on katsoa, kuunnella, kokea ja välittää viesti, joka kysyjää tukee ja antaa vahvistusta elämän hetkiin.

Kanavointi on hiukan erilainen. Siinä keskityn hiukan eri tavalla vastaanottamaan sanoja, jotka kirjoitan ylös. En useinkaan muista mitä olen kirjoittanut, sillä viesti tulee vain kauttani. Toki kirjallisessa kanavoinnissa ja energian tulkinnassa, ja/tai korteista katsomisessa molemmissa avaudun puhtaaksi kanavaksi, eli kauttani virtaa viestiä. Kortit ovat itselleni vain apuväline, sekä visuaalisesti kaunis elementti tulkintoja tehdessä. Niiden kuvien kautta avautuu aina myös sisäisten silmien eteen kuvia, sekä viesti alkaa virrata esiin. 

Olen myös opiskellut erilaisia energiahoitomuotoja reikistä Solar Fusion Treatment (SFT) -energiaterapeutiksi ja Intuitiiviseksi energiaparantajaksi. Henkisen polkuni (koko elämähän sitä toki jo on) yhdessä vaiheessa hain eri kursseilta ja ulkopuoleltani jotain, jonka koin olevan hukassa. Lopulta huomasin että sain niistä kyllä toki paljon, mutta en sitä mitä kaipasin ja todella etsin. Lähdin erilaisista ns.henkisistä ryhmistä, en kokenut kutsua enää kursseille tms.ulkopuolelta tulevaan ohjaukseen. Etäisyyden ottaminen ihan kaikesta auttoi kääntymään sisintäni kohti ja sieltä lopulta löysin sen mitä etsin: mielenrauhaa, viisautta, rakkautta ja lempeyttä. Onnellisuuden lähteen. Kirjat ja kurssit ovat auttaneet toki matkallani mieltäni avautumaan selkeämmin yhteyteen syvemmälle osalleni, mutta työ pitää lopulta aina tehdä itse itsessään. Se on mielessä olevien kipeidenkin ajatusten kohtaamisista huolimatta, kaiken sen läpi elämisen arvoista. Vapaus, sekä keveys on avautunut esiin, sillä mielestäni mielen vapaus on todellista vapautta. Uskallusta kohdata pelkojaan, sekä kulkea kohti sitä, mitä egomieli kovasti vastustaa ja saa kehon kokemaan erilaisia tiloja siihen liittyen. Näkijyys on itselleni yksi näistä uskalluksen kohteista, olla se mitä olen. Tehdä sitä työtä, johon sisimpäni minua ohjaa. Kuin myös itseni opettaminen jakamalla tietoa, jota kauttani tulee. Puhumalla, sekä kirjoittamalla. Rentoutuksia sekä äänimaljahierontoja maljoilla ja Peter Hess instituutin metodeilla tehden. 


Marna