Kanavointi tai tulkinta


Kaipaamaasi asiaan viestiä, joka välittyy kauttani. Voit tilata joko kirjallisen kanavoinnin, varata suullisen tulkinnan joko puhelimitse tai tapaamisen. Katson läsnäolevan hetken energiassasi näkyvää, sekä asioita joihin kaipaisit tietoa.

Mitään ei ole kiveen kirjoitettu, joten aina on mahdollista muuttaa suuntaa. Selvänäköisessä tulkinnassa kerrotaan mahdollisuuksista, jotka näkyvät ympärilläsi juuri kyseisessä hetkessä. Se ei kerro välttämättä tartutko niihin, mutta avaa ne eteesi tai tuo vahvistusta sinulle tietoon, sekä suuntaan johon olet itsekin jo kosketuksissa. 


Äänimaljahieronta


Äänimaljahieronta perustuu maljoista lähtevään pehmeään värähtelyyn, joka hellävaraisesti liikkuessaan hieroo kehoa sisältäpäin nesteen välityksellä ja pääsee paikkoihin joihin sormet eivät yletä. 

Aikuisen kehosta noin 50-70% on vettä, joten äänen värähtely pääsee kulkemaan solutasolle asti. Maljojen harmonisoiva, humiseva äänimaailma rauhoittaa mieltä ja onkin sanottu sen vievän mielen jopa kohtuaikaan asti. Turvallinen, lämmin olotila jota maljojen paino keholla lisää, vapauttaa mielen rentoutumaan jolloin myös keho rentoutuu. Yhdessä nämä värähtelyn kanssa luovat kokonaisvaltaisen rentoutumisen tilan. Äänimaljahieronnassa ollaan aina omat vaatteet päällä. 

Ensimmäisellä kerralla keskustelua saattaa olla enemmän, jos maljat eivät ole sinulle entuudestaan tuttuja. Alkuun tehdään vain perus äänimaljahierontaa. Maljoilla voi tehdä erilaisia kokonaisuuksia (rauhoittavia tai virkistäviä jne.), mutta perus periaate on; vähemmän on enemmän. Silloin mieli pääsee rauhoittumaan tutun ja jo turvalliseksi koetun kokonaisuuden parissa. 

Sointurentoutus

 on ryhmälle tehtävä äänirentoutus. Siinä asetutaan mukavaan asentoon maaten tai istuen, antautua harmonisten äänten sekä värähtelyn maailmaan. 

Äänimaljoja voi olla useampia erilaisia ja eri kokoisia, sekä gongi. Maljoja sekä gongia soitetaan erilaisilla malleteilla, saaden äänimaailmasta rikas ylä- ja alaäänten kirjolla, kuitenkin lempeästi niitä soittamalla.
 

Kasvuryhmä

Ryhmän tuki omassa henkisessä kasvussa on iso lahja. Muutaman ihmisen ryhmässä luottamuksella jaettua, koettua ja opittua. Joskus voi tuntua ettei lähipiirissä ole ketään, jonka kanssa voisi puhua syvemmistä asioista, tukea toisiaan intuitiivisen tietonsa pohjalta ja katsella yhdessä mieltä vaivaavia asioita henkisestä näkökulmasta. 

Ohjaan ryhmässä katsomaan asioita eri perspektiivistä, löytämään yhteyden sisimpäsi äänelle, sieltä nousevia ajatuksia tiedostamaan ja siten selkeämmin oivaltamaan elämäsi hetkissä paljastuvia mahdollisuuksia.Yksilövalmennus

Tukea omalle tiellesi arjen keskellä. Puhe- sekä viestiyhteys tilanteissa, joissa kaipaat selkeyttä ja syvempää näkökulmaa, sekä opastusta nähdä tapahtumien taakse. Ohjausta syvemmän totuuden viestien kautta, jotka kauttani selvätietona välittyvät.


Todellisen anteeksiannon tiedostaminen, sekä valitseminen ja sitä kautta itselleen opettaminen ovat avaimia purkaa vanhaa. Elämän erilaisissa hetkissä voi joskus tarvita apua, jotta oppisi muuttamaan suuntaa, ja sitä kautta löytää mielenrauhaa. Mielen vapautta uskaltaa olla oma itsensä.
 

Konstellaatio

on keino avata alitajunnassa vaikuttavia asioita näkyväksi ja antaa omassa perhekentässä (ja yleensäkin omassa kentässä) olevia, usein ylisukupolvisia rakennelmia purkautua. Tarkoitus on ohjatusti rauhassa katsoa, mitä kentässä nousee esiin. Antaa sen liikkua omassa tietoisuudessa, sekä käyttää vain vähän asioiden sanoittamista. 

Monesti koemme elämässämme jumittavamme jossakin samassa asiassa/tilanteessa, kiertävämme kehää jollain tavoin saman teeman ympärillä. Jokin tapahtuma, joka laukaisee kohtuuttoman suuren reaktion esiin itsessä, on usein hyvä esimerkki ylisukupolvisesta "tunnetaakasta". Silloin meissä reagoi jokin jo kauan sitten tapahtunut trauma, joka on suvussa jollain tavoin myös piilotettu. 


Tapahtumat